Skip to main content
 1. Obecné informace
  Tyto zásady se vztahují na webové stránky provozované pod url: cytrynowkaministra.pl.
  Provozovatelem služby a správcem osobních údajů je: MSWiA SC Raciborska 2
  Kontaktní e-mailová adresa provozovatele: franczyza@msiw.eu
  Provozovatel je správcem vašich osobních údajů, pokud jde o údaje, které jste dobrovolně poskytli na webových stránkách.
  Služba používá osobní údaje k následujícím účelům:
  Příprava, balení, expedice zboží
  Poskytování požadovaných služeb
  Předložení nabídky nebo informací
  Služba plní funkce pro získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:
  Prostřednictvím údajů dobrovolně zadaných do formulářů, které jsou vloženy do systémů provozovatele.
  Ukládáním souborů cookie (tzv. „cookies“) do koncových zařízení.
 2. Vybrané metody ochrany údajů používané provozovatelem Stránky pro přihlašování a zadávání osobních údajů jsou chráněny v přenosové vrstvě (certifikát SSL). Tím je zajištěno, že osobní a přihlašovací údaje zadané na webové stránce jsou v počítači uživatele zašifrovány a lze je přečíst pouze na cílovém serveru.
  Osobní údaje uložené v databázi jsou zašifrovány tak, že je může číst pouze ten, kdo vlastní klíč operátora. Tím jsou data chráněna v případě, že je databáze ze serveru odcizena.
  Hesla uživatelů jsou uložena v zaheslované podobě. Hašovací funkce funguje jednosměrně – není možné její fungování obrátit, což je dnes moderní standard pro ukládání uživatelských hesel.
  Provozovatel pravidelně mění svá hesla pro správu.
  Důležitým prvkem ochrany údajů je pravidelná aktualizace veškerého softwaru používaného provozovatelem ke zpracování osobních údajů, což znamená zejména pravidelné aktualizace softwarových komponent.
 3. Hostování
  Služba je hostována (technicky udržována) na serverech provozovatele: nazwa.pl
 4. Vaše práva a další informace o tom, jak budou vaše údaje použity.
  V určitých situacích má správce právo předat vaše osobní údaje dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo pro plnění povinností správce. To platí pro tyto skupiny diváků:
  oprávnění zaměstnanci a spolupracovníci, kteří používají údaje k naplnění účelu webových stránek.
  Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem po dobu ne delší, než je nezbytné pro výkon souvisejících činností stanovených zvláštními předpisy (např. o účetnictví). Pokud jde o marketingové údaje, nebudou zpracovávány déle než 3 roky.
  Máte právo požádat správce o:
  přístup k osobním údajům, které se vás týkají,
  jejich nápravu,
  výmazy,
  omezení zpracování,
  a přenositelnost dat.
  Proti zpracování uvedenému v bodě 3.3 c) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce, včetně profilování, přičemž právo vznést námitku nelze uplatnit, pokud existují platné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, zejména pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků.
  Na postup správce si lze stěžovat u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provoz služby.
  Automatizované rozhodování, včetně profilování, může být ve vztahu k vám prováděno za účelem poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy a za účelem přímého marketingu ze strany Správce.
  Osobní údaje nejsou předávány ze třetích zemí ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.
 5. Informace ve formulářích
  Webové stránky shromažďují informace dobrovolně poskytnuté uživatelem, včetně osobních údajů, pokud byly poskytnuty.
  Služba může ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
  Služba může v některých případech zaznamenávat informace, které pomáhají propojit údaje ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele, který formulář vyplňuje. V tomto případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí v url adrese stránky obsahující formulář.
  Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem zpracování žádosti o službu nebo obchodního kontaktu, registrace služeb atd. Kontext a popis formuláře pokaždé jasně sdělují, k čemu slouží.
 6. Protokoly správce
  Informace o chování uživatelů na webu mohou být předmětem protokolování. Tyto údaje slouží ke správě webových stránek.
 7. Základní marketingové techniky
  Provozovatel používá techniky remarketingu, aby přizpůsobil reklamní sdělení chování uživatele na webových stránkách, což může vyvolat iluzi, že ke sledování uživatele jsou používány jeho osobní údaje, ale ve skutečnosti provozovatel nepředává provozovatelům reklamy žádné osobní údaje. Technologickým předpokladem je povolení souborů cookie.
 8. Informace o souborech cookie
  Webové stránky používají soubory cookie.
  Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k použití na webových stránkách. Soubory cookie obvykle obsahují název výchozí webové stránky, dobu, po kterou jsou uloženy v koncovém zařízení, a jedinečné číslo.
  Subjektem, který umisťuje soubory cookie do koncového zařízení uživatele služby a získává k nim přístup, je provozovatel služby.
  Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
  udržování relace uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž nemusí uživatel na každé podstránce webových stránek znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;
  k dosažení cílů uvedených výše v části „Základní marketingové techniky“;
  Webové stránky používají dva hlavní typy souborů cookie: „soubory cookie relace“ a „trvalé soubory cookie“ (trvalé soubory cookie). „Relační“ soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč). „Trvalé“ soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nesmaže.
  Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele. Uživatelé služby mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Váš webový prohlížeč umožňuje soubory cookie odstranit. Soubory cookie lze také automaticky blokovat Podrobnosti naleznete v nápovědě nebo dokumentaci prohlížeče.
  Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
  Soubory cookie umístěné v koncovém zařízení uživatele služby mohou používat také subjekty spolupracující s provozovatelem služby, zejména společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).
 9. Správa souborů cookie – jak udělit a odvolat souhlas v praxi?
  Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete změnit nastavení svého prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí souborů cookie, které jsou nezbytné pro procesy ověřování, zabezpečení a udržování uživatelských preferencí, může ztížit a v krajním případě znemožnit používání webových stránek.
  Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte z níže uvedeného seznamu webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:
  Hrana
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Mobilní zařízení:
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
  Tyto vzorové zásady byly vytvořeny bezplatně, pro informační účely, na základě našich znalostí, průmyslových postupů a právních předpisů platných k datu 2018-08-14. Doporučujeme zkontrolovat šablonu zásad před jejím použitím na webových stránkách. Šablona je založena na nejčastějších situacích na webových stránkách, ale nemusí odrážet úplná a přesná specifika vašich webových stránek. Pečlivě si přečtěte vygenerovaný dokument a v případě potřeby jej přizpůsobte své situaci nebo vyhledejte právní poradenství. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky použití tohoto dokumentu, protože pouze vy jste oprávněni zajistit, aby všechny informace v něm obsažené byly správné. Uvědomte si také, že zásady ochrany osobních údajů, i ty nejlepší, jsou pouze jednou částí vaší péče o osobní údaje a soukromí uživatele na webových stránkách.